Wtp gaat IT-leiders belonen

Insights

01/01/2022

De klok tikt voor de pensioensector die moet overstappen van een uitkeringsregeling (‘defined benefit’ of DB) op een beschikbare premieregeling ('defined contribution’ of DC). Nederland had een van de meest succesvolle pensionstelsels ter wereld met haar tweede pijler voorziening, maar moet zich nu aanpassen. Dit onder meer omdat de bevolking vergrijst en er flexibeler wordt gewerkt.

Deze ingrijpende transitie levert uiteraard veel uitdagingen op. Zo ontbreekt het nog aan uitgewerkte onderdelen van de regelgeving die nodig zijn om veranderingen daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Door de resolute wens van de Nederlanders om de solidariteitsgedachte in pensioenvoorzieningen te behouden, is dit project bovendien uniek voor West-Europa.

Het is dan ook geen wonder dat de Eerste Kamer op het laatste moment besloot om de sociale partners een jaar extra de tijd te geven om de overgang tot stand brengen. Laten we een een paar van de grootste uitdagingen schetsen:

Op de eerste plaats informatie. Wanneer een pensioenuitkering vast is, is frequente communicatie niet noodzakelijk. De deelnemer van het pensioenplan weet wat hij of zij kan verwachten. In Nederland was de enige resterende onzekerheid dan ook of inflatie-indexatie zou worden toegepast. Dat verandert allemaal met de overstap naar een beschikbare premieregeling. “Bedrijfspensioenfondsen moeten veel meer informatie gaan verschaffen aan deelnemers over de waarde van hun beleggingen,” zeggen Peter Roos en Jeroen Elbertse van Lumera. “Op dit moment worden sommige belangen misschien maar één keer per jaar gewaardeerd. In de meeste landen waar DC ingevoerd is, is een dagelijkse aanpassing van waarderingen de norm.” Een van de belangrijkste aspecten in dit kader is hoe de verschillende activa en reserves eerlijk kunnen worden weergegeven zodat deelnemers geïnformeerd keuzes en allocatiebeslissingen kunnen nemen.”

Een volgende uitdaging is dat het pensioenplan in het kader van de naleving van het ESG-beleid ook wijzigingen in ESG-scores moeten meenemen in de communicatie met deelnemers. De hogere frequentie waarmee deze informatie-updates geleverd moeten worden is ook een onderdeel van deze uitdaging.

Om dit mogelijk te maken moeten alle schakels binnen de beleggingsketen - vermogensbeheerders, custodians en pensioenadministrateurs  - op elkaar zijn afgestemd. Op dit moment is de laatstgenoemde verantwoordelijk voor het verwerken van uitkeringen, maar misschien niet voor het beheer en dus het waarderen van beleggingen. Met de Wtp verandert dit, omdat pensioenplannen de waarde van beleggingen gaan doorgeven aan deelnemers.

“De nieuwe situatie vraagt om  een volledig geautomatiseerde handel in fondsen evenals passief geadministreerde en zeer geavanceerde portefeuille-oplossingen die een sterk productaanbod garanderen, bijvoorbeeld levenscyclusoplossingen, en kosteneffectieve administratie mogelijk maken,” zeggen Roos en Elbertse.

“De sector houdt de datavereisten, bedrijfsprocessen en IT die nodig zijn om de nieuwe pensioenplannen te faciliteren daarom opnieuw tegen het licht. Wie zijn keten goed weet neer te zetten heeft goede kaarten in handen.  

Lumera heeft als marktleider in Scandinavie veel ervaring met het bouwen van de brug tussen pensioenadministratie en vermogensbeheer. Samen met institutionele beleggers heeft Lumera tal van DC-platforms gebouwd die beide kanten afdekken. De ervaring leert dat de transitie een groot effect heeft op de sector en dat de regels van het spel echt wijzigen. Zo merken Roos en Elbertse bijvoorbeeld op dat transparantie, ook als dit geen wettelijke vereiste is, genadeloos duidelijk maakt welke spelers wel en niet efficiënt zijn. De partijen die in Scandinavië als winnaar uit de hervormingen zijn komen zijn de organisaties die transparantie kunnen bieden en de kosten laag houden door volledig gedigitaliseerde customer journeys en hypergeautomatiseerde processen. Sommige van deze winnaars waren nieuwe spelers, maar kijkend naar Nederland merkt Roos op dat de winnaars net zo goed gevestigde partijen kunnen zijn, zoals custodians. Lumera werkt samen met alle schakels binnen de keten om diensten te leveren die passen bij een nieuw tijdperk.

Tot slot komen we bij de uitdaging van het invaren, d.w.z. de omzetting van opgebouwde DB-rechten naar DC-aanspraken. Dit is een proces dat in uniek is voor de Nederlandse situatie. De meeste andere landen hebben DB-rechten gelaten voor wat ze waren en hebben zich alleen geconcentreerd op de toekomst. Wanneer pensioenbesturen en de sociale partners het eenmaal eens zijn geworden over een eerlijke conversieformule, ligt er een enorme communicatietaak richting de deelnemers. Hierbij staat niets minder op het spel dan het vertrouwen van de deelnemer zelf. Deelnemers moeten er vertrouwen in hebben dat het invaren eerlijk verloopt, want anders kan het lastig worden om ze achter het nieuwe DC-systeem te krijgen.

Stay informed – and stay ahead

Keep up to date with the latest insights, advice and opinions from across the industry.

Complete the form to receive relevant insights, event invites and industry news.