Verduidelijking van de uitdagingen in de Nederlandse pensioentransitie

Insights, Insights

14/06/2024

Het Nederlandse pensioenstelsel bevindt zich op een cruciaal punt, waarbij veel fondsen worstelen met de verschuiving van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) regelingen onder nieuwe wetgeving. 

Deze transformatie heeft geleid tot veel misvattingen over de kosten en de praktische uitvoerbaarheid van het handhaven van de pensioenen van het FTK-systeem. Ons artikel doorbreekt deze misvattingen en geeft heldere inzichten. Het behandelt de impact van waardeoverdrachten, verwachte kosten en de strategische beslissingen waarmee pensioenfondsen worden geconfronteerd. Met deskundige adviezen van Jeroen Elbertse en Stephan Linnenbank, die de onnodige paniek ter discussie stellen die van invloed is op voortijdige overgangen weg van DB-regelingen, is dit artikel essentieel voor trustees, pensioenfondsbeheerders en adviseurs die weloverwogen keuzes willen maken die prioriteit geven aan deelnemersvoordelen. 

Stay informed – and stay ahead

Keep up to date with the latest insights, advice and opinions from across the industry.

Complete the form to receive relevant insights, event invites and industry news.