The Digital Twin – een baanbrekende overgang naar de WTP

Insights, Insights

30/08/2023

Lumera’s Digital Twin-technologie biedt een alternatieve aanpak voor de transitie naar de WTP. Met behulp van Lumera technologie kunnen fondsen oefenen met de pensioenuitvoering in een veilige testomgeving. 

Dit wordt bereikt door zowel de oude als de nieuwe pensioenregeling parallel te draaien op basis van dezelfde volledige en actuele populatie en data. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd inzicht in – en bewijs van – de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling. De daadwerkelijke implementatie kan vervolgens stap voor stap worden uitgevoerd, waardoor deze beter beheersbaar wordt en tegelijkertijd de risico's en kosten worden verminderd.

Hoor meer over de Digital Twin en ontdek hoe u een gecontroleerde overgang van DB- naar DC-pensioenregelingen kunt realiseren.


Stay informed – and stay ahead

Keep up to date with the latest insights, advice and opinions from across the industry.

Complete the form to receive relevant insights, event invites and industry news.