De Digital Twin – een alternatieve aanpak voor de overgang naar de WTP

Insights

29/03/2023

Na de recente goedkeuring door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel WTP en de daaropvolgende behandeling door de Eerste Kamer komt de nieuwe WTP steeds dichterbij. De laatste jaren hebben pensioenfondsen uitgebreid gesproken over de implicaties, dilemma’s en voorbereidingen die getroffen moeten worden. Veel partijen vinden de omvang van de naderen[1]de wijzigingen overweldigend. En dat is niet vreemd.

Bij Lumera stelden we ons de vraag: hoe kunnen we pensioenfondsen het best helpen bij een soepele overgang naar het nieuwe pensioencontract? Speerpunt van ons antwoord is de Digital Twin-strategie, waarbij de oude en nieuwe regelingen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Het is cruciaal het tijdsbestek van de overgangsperiode goed te gebruiken en een gecontroleerde, veilige overgang te realiseren van de DB-pensioenregeling naar de DC-pensioenregeling. De Digital Twin-technologie van Lumera levert krachtige nieuwe tools die dit mogelijk maken. Hiermee draaien fondsen nieuwe software in een veilige testomgeving die een realistisch beeld geeft van hoe de nieuwe pensioenregeling op ware grootte presteert. De werkelijke implementatie kan vervolgens stap voor stap worden uitgevoerd; dit maakt het overzichtelijker en vermindert de risico’s en kosten.

Downloaden

Stay informed – and stay ahead

Keep up to date with the latest insights, advice and opinions from across the industry.

Complete the form to receive relevant insights, event invites and industry news.