Inzichten uit de disruptie in de noordse pensioenmarkt

Insights, Insights

13/06/2023

Overal in de westerse wereld zien we een golf van hervormingen in nationale pensioenstelsels om ze aan te passen aan economische en demografische veranderingen. De individuele keuzes die deze hervormingen introduceren leiden tot meer concurrentie tussen vermogensbeheerders, wat verdere veranderingen en consolidaties binnen de sector met zich meebrengt.

Al meer dan 20 jaar ondersteunt Lumera de levensverzekerings- en pensioensector bij grote overgangen. Tegenwoordig reikt onze missie verder dan de hervormingen: we stellen klanten in staat om volledig digitaal te gaan op een veilige en gecontroleerde manier, en daarbij compliant te blijven.

In deze paper delen we onze best practices aan de hand van wat we gaandeweg hebben geleerd. Ook gaan we in op enkele verwach[1]tingen voor de toekomst van pensioenbeheer.

Downloaden

Stay informed – and stay ahead

Keep up to date with the latest insights, advice and opinions from across the industry.

Complete the form to receive relevant insights, event invites and industry news.