Belang deelnemers moet leidend zijn bij invaren onder nieuw pensioenregime

Insights

22/03/2024

Nederlandse pensioenfondsen vrezen dat ze onder het nieuwe pensioenregime twee regelingen moeten uitvoeren: de nieuwe DC-regeling en een oude DB-regeling met in het verleden opgebouwde pensioenrechten. “Zo’n IT-nachtmerrie willen uitvoerders koste wat kost vermijden. De technologische complexiteit is echter op te lossen, kies dus datgene wat voor je pensioendeelnemers de beste keuze is”, aldus Jeroen Elbertse, directeur Nederland van de Europese pensioensoftwareleverancier Lumera 

In Nederland is er ongeveer 1600 miljard euro opgebouwd in pensioenregelingen, meestal in een DB-constructie. Het is bedoeling dat met de overstap naar DC-regelingen met individuele pensioenpotten, dit geld wordt ingevaren in de nieuwe regeling. De overstap moet op zijn laatst per 1 januari 2028 gedaan worden. 

Invaren van de oude rechten is echter niet altijd mogelijk, en vaker dan dat er doorgaans wordt aangenomen, stelt pensioenadviseur en -bestuurder Stephan Linnenbank. “In de helft van de gevallen zal het invaren van de oude pensioenrechten lastig of zelfs niet mogelijk zijn. Pensioenfondsen moeten zich daar echt op voorbereiden.” 

De veronderstelling van de nieuwe pensioenwetgeving dat er waardeoverdracht plaatsvindt – tenzij er zwaarwegende redenen zijn om ervan af te zien – staat daarmee op losse schroeven. Linnenbank: “Dat staat nog los van de politieke discussie of je individuele pensioendeelnemers over wel of niet invaren moet laten meebeslissen middels een referendum. Deze politieke onzekerheid kan leiden tot vertragingen en onduidelijkheid, terwijl de sector niet de luxe heeft om besluitvorming uit te stellen." 

Sowieso moeten sociale partners, bonden en werkgevers, overeenstemming over wel of geen waardeoverdracht naar de nieuwe regeling bereiken, stelt Linnenbank. “Bij ondernemingspensioenfondsen heeft de werkgever een belangrijke stem. Ook het pensioenbestuur zelf mag afzien van invaren als deelnemers daardoor onredelijk benadeeld zouden worden. Verder kan het lastig te zijn om bij een waardeoverdracht garanties of voorwaardelijke pensioentoezeggingen te waarderen en onder te brengen in een DC-regeling. Ook daarop kan de wens om in te varen stranden.” 

Twee regelingen onder één pensioendak    

De kans is groot dat veel pensioenfondsen naast de nieuwe DC-regeling ook een oude DB-constructie in de lucht moeten houden. Dat kan inderdaad complex zijn, , erkent Elbertse: “Aangezien nieuwe premies straks alleen nog in een DC-regeling mogen worden gestort, zal de DB-regeling een gesloten boek zijn. Pensioenfondsen hebben hierover echter nog wel verplichtingen, zoals compliance, toezicht, zorgplicht en verantwoording en communicatie richting deelnemers. Voor veel pensioenfondsen is dat een grote nachtmerrie, omdat het voeren van twee aparte regelingen en mogelijk twee administratiesystemen erg complex en kostbaar kan worden. Je zult op een juiste manier over twee regelingen moeten communiceren en daarbij deelnemers van juiste informatie voorzien.”  

De complexiteit mag volgens Elbertse echter geen reden zijn om blind voor invaren te kiezen, zodat er alleen een DC-regeling overblijft. “Dat is een verleidelijke keuze. Maar kiezen tussen wel of geen waardeoverdracht moet geen technologische discussie worden. In de afgelopen jaren zijn er al teveel beslissingen genomen op basis van IT-overwegjngen. Het moet gaan om wat de beste oplossing voor de pensioendeelnemers is. Is de beste oplossingen twee regelingen – een DC-regeling naast de oude DB-regeling – dan is dat technologisch mogelijk.” 

Een goede voorbereiding is cruciaal  

Zowel Elbertse als Linnenbank geven pensioenfondsen wel het advies om niet te lang te wachten met de voorbereidingen. Het is zaak om nu de pensioenuitvoerder kritisch te bevragen om te checken of deze de nieuwe DC-regeling kan beheren, en indien nodig daarnaast ook nog een oude DB-regeling. “In dat laatste geval moet je het pensioenverhaal over twee regelingen en mogelijk twee systemen verspreid vertellen. Dat is lastig. Zeker nu de verplichtingen om deelnemers goed te informeren en in hun keuzes te begeleiden zijn aangescherpt. Dat deel van het pensioen zal straks onder toezichthouder AFM vallen en die zal daar naar verwachting uitermate scherp op controleren”, aldus Elbertse. 

Op zich is twee regelingen onder één pensioendak een uitdaging maar allesbehalve een potentiële ramp. Elbertse; “Lumera hielp Scandinavische pensioenuitvoerders bij de overgang van DB- naar DC-regelingen. Twee parallelle regelingen zijn goed te administreren binnen één systeem. De complexiteit van oude DB-regelingen en de dynamiek van nieuwe DC-regelingen vereisen wel een wendbare aanpak; denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Alle data komen gewoon op één client portal terecht, waar deelnemers duidelijke informatie krijgen over hun hele pensioen bij de uitvoerder. Je wilt niet dat deelnemers onvergelijkbare data krijgen uit een DB-deel en een DC-deel en dat ze hun pensioen zelf maar op moeten tellen.” 

Voor wat de voorbereiding betreft heeft Linnenbank nog een tip. “Maak scenario-analyses.Controleer of je nog wel in staat ben om straks (een deel van) het pensioenbeheer in een DB-regeling uit te voeren. Vraag de pensioenuitvoerder of hij hiertoe straks nog in staat is en tegen welke kosten dat zal zijn. Er zijn al uitvoerders die DB in de ijskast hebben gezet, en hebben gezegd dat ze verwachten geen DB-regelingen meer te zullen of zelfs kunnen faciliteren. Wacht niet te lang met die check. Des te langer je wacht des te groter de risico’s en de uiteindelijke kosten.”  

Over Lumera 

Lumera specialiseert zich in de digitale transformatie van de Europese levensverzekerings- en pensioensector. Als innovatief techbedrijf introduceren we AI-gestuurde automatisering en bedrijfsanalyses in polisadministraties. Onze missie is de Prudent Revolution: een brug slaan tussen technologie en samenwerking, om zo aanbieders van levensverzekeringen en pensioenen de snelste en veiligste weg te bieden door complexe veranderingen. Lumera kan bogen op een uitstekend trackrecord van omvangrijke migratieprojecten. We combineren ons cloudplatform voor polisadministratie met onze diepgaande expertise op dit gebied. 

©2024 Lumera AB. All rights reserved. Lumera is a registered trademark of Lumera AB. 


Source: Pensioen Pro, March 19.

Stay informed – and stay ahead

Keep up to date with the latest insights, advice and opinions from across the industry.

Complete the form to receive relevant insights, event invites and industry news.