Digitalisering

Digitalisering is het fundament van de transformatie. Polisadministratie en -automatisering op één enkel platform maakt directe bedrijfsverbeteringen en toekomstige innovaties mogelijk.

Verbetering van actuele processen

Levensverzekeraars en pensioenuitvoerders kunnen door de digitalisering van de polisadministratie-infrastructuur in zeer korte tijd significante toegevoegde waarde realiseren.

Je laat een inefficiënte wereld achter je: versnipperde oude systemen en generaties technische schuld die de werkzaamheden vertragen, de kosten verhogen en compliance bemoeilijken.

Ook geef je het startschot voor een nieuwe digitale basis: uniforme data, gestandaardiseerde bepalingen en geautomatiseerde processen voor een soepele, foutloze en risicoloze levenslange administratie.

De sleutel daartoe is een cloud-based polisadministratieomgeving die elk systeem, elk proces en elke polis in je organisatie met elkaar verbindt op een uniform, toegankelijk, uitbreidbaar platform.

Innovaties van morgen stimuleren

Een gedigitaliseerde polisadministratie maakt niet alleen de bestaande werkzaamheden beter. Het biedt ook een platform voor toekomstige innovaties binnen het hele bedrijf.

Doordat polisgegevens toegankelijk worden voor de hele organisatie, kan elk team inzichten en informatie benutten om nieuwe processen en functionaliteiten te ontwikkelen. Dit levert een meerwaarde voor de gehele waardeketen van verzekeringen en pensioenen.

Het Portal Application Framework van Lumera ondersteunt gebruikers bij het bouwen van bedrijfsapplicaties om rechtstreeks op het platform in hun dringendste behoeften – en die van de verzekeringsnemers – te voorzien.

Dus niet alleen worden de administratie en compliance eenvoudiger en goedkoper, ook heb je een platform met oneindig veel mogelijkheden voor nieuwe en betere processen.

Een compleet nieuw IT-platform en een hele reeks klantvriendelijke digitale oplossingen vormen de basis om te voorzien in de klantbehoefte van eenvoud en flexibiliteit.”

Staffan Hansén
CEO

Kansen creëren

De transformatie van bedrijfsfunctionaliteiten en systemen via digitalisering levert een omgeving die betere product- en procesontwikkeling bevordert.

De open API-architectuur van Lumera creëert transformatiemogelijkheden die veel verder reiken dan de administratie.

Als je de polisgegevens toegankelijk maakt voor de bredere waardeketen kun je integraties en functionaliteiten bouwen die voordeel opleveren voor jou, je partners en je klanten.

Dat kan van alles zijn, zoals een volledig digitaal, contactloos sales- en onboardingproces voor nieuwe verzekeringsnemers. Of een nieuwe, klantgerichte selfservicefunctionaliteit, zoals portals, of uitgebreidere multichannel-communicatiestrategieën.

Zodra je de kern van je bedrijfsvoering hebt gedigitaliseerd, zijn de mogelijkheden voor transformatie eindeloos.

Digitalisering begint hier

Digitalisering is de basis van de transformatie. Die is alleen effectief als je een polisadministratieomgeving hebt die:

  • Versnipperde processen van bestaande systeem consolideert
  • Polisgegevens consolideert, vereenvoudigt en standaardiseert
  • Gegevens voor alle bedrijfsfuncties gemakkelijk toegankelijk maakt
  • Klantgerichte productontwikkeling en -processen mogelijk maakt
  • Betrouwbaar, toekomstbestendig en met bestaande systemen compatibel is

Digitalisering in de praktijk

  • SPP

SPP

SPP, de snelstgroeiende verzekeraar van Zweden, had een gefragmenteerd en rigide polisadministratiesysteem dat niet kon bijblijven. Onze gecentraliseerde omgeving heeft de hele organisatie getransformeerd.

  • De verkoop van premies steeg 17 keer zo veel als de marktgroei
  • De kosten binnen de gehele onderneming daalden met 10%
  • Met behulp van onze open API ontwikkelden ze contactloos verkopen en offertes
  • De toekomstbestendige omgeving zorgt voor een continue snelle groei

Verwante informatie

Praat met een deskundige uit de sector

Ontdek welke resultaten, mogelijkheden en waarde je kunt ontsluiten binnen je organisatie.

Vul het formulier in, dan neemt een van onze specialisten contact op.