Compliance

In de levensverzekerings- en pensioensector is verbeterde compliance een concurrentievoordeel. Met een uniform polisadministratieplatform kun je snel en veilig reageren op nieuwe regelgeving en nieuwe kansen.

Een gezamenlijke aanpak

Regelgevers eisen steeds meer transparantie en verantwoording. Daarom pionieren we met een transformatief model voor collectieve, gezamenlijke compliance op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen.

Onze technologie en partnerschap bevordert standaardisering binnen de gehele sector. Zo hoeven levensverzekeraars en pensioenuitvoerders minder tijd te besteden aan de invoering van wijzigingen in de regelgeving en hebben ze meer tijd om de bedrijfs- en klantresultaten te verbeteren.

Onze benadering is tweeledig: een uniform polisadministratieplatform en een op samenwerking gericht partnerschapsmodel, waarbij onze klanten zich scharen achter uniforme juridische interpretaties en platformvereisten.

Hoe we samenwerken

We werken samen met onze klanten via een standaardiseringscommissie die de ontwikkeling van ons platform stuurt richting gestandaardiseerde compliance-checks.

Elke klant krijgt de kans zijn input te leveren bij het omzetten van evoluerende juridische bepalingen in technologische veranderingen en oplossingen. Deze worden aan iedereen in ons ecosysteem beschikbaar gesteld.

Het resultaat is een betere compliance die voor iedereen kostenverlagend werkt. Het brengt geen dure aanpassingen of extra module-kosten met zich mee – alleen automatische, verhoogde compliance.

"Lumera was een belangrijke drijvende kracht achter onze IT-transformatie. We stapten over naar een moderne, gestandaardiseerde en flexibele omgeving voor onze belangrijkste fondsbeleggingen. En ze blijven ons ondersteunen bij de continue verbetering van ons platform"

Kjell Rydman
 Head of Product Unit Link

Gestandaardiseerde compliance

Eén resultaat van de  standaardiseringscommissie   zijn de gezamenlijke samenwerkingsprojecten: een democratische prioritering van de oplossingen die we ontwikkelen voor de dringendste compliance-voorschriften en zakelijke eisen.

Dankzij onze gezamenlijke samenwerkingsprojecten wordt het platform doorlopend verbeterd. Het gevolg: goedkopere en effectievere compliance, een betere dienstverlening en geldbesparingen voor de polishouders.

Bedrijfsresultaten

Door onze coöperatieve benadering van compliance kunnen klanten bijdragen aan de continue ontwikkeling van het platform, zodat het aan de nieuwe zakelijke eisen blijft voldoen.

Elke klant gebruikt dezelfde versie van het Lumera-platform. Dus wanneer één klant helpt het te verbeteren, heeft iedereen daar baat bij.

De gestandaardiseerde compliance via een uniform platform biedt productontwikkelaars meer mogelijkheden om samen te werken met juridische teams en oplossingen te ontwikkelen die afgestemd zijn op de voorwaarden van de markt en de klantbehoeften.

Gestandaardiseerde compliance begint hier

De gestandaardiseerde compliance komt voort uit samenwerkingsverbanden en een uniforme polisadministratieomgeving die:

 • Een gemeenschappelijke en coöperatieve benadering mogelijk maakt
 • Compliance vergemakkelijkt, zodat je je kunt concentreren op de bedrijfsresultaten
 • Flexibel en solide is en snelle, continue aanpassingen mogelijk maakt
 • Betrouwbaar is en gebouwd voor levenslange partnerschappen

Compliance in de praktijk

 • SPP

 • Skandia

 • AMF

 • Movestic

 • Nordnet

SPP

SPP, de snelstgroeiende verzekeraar van Zweden, had een gefragmenteerd en rigide polisadministratiesysteem dat niet kon bijblijven. Onze gecentraliseerde omgeving heeft de hele organisatie getransformeerd.

 • De verkoop van premies steeg 17 keer zo veel als de marktgroei
 • De kosten binnen de gehele onderneming daalden met 10%
 • Met behulp van onze open API ontwikkelden ze contactloos verkopen en offertes
 • De toekomstbestendige omgeving zorgt voor een continue snelle groei

Verwante informatie

Praat met een deskundige uit de sector

Ontdek welke resultaten, mogelijkheden en waarde je kunt ontsluiten binnen je organisatie.

Vul het formulier in, dan neemt een van onze specialisten contact op.